• Haalbaarheidsstudie naar nieuwe concepten voor braille-cellen.

  Voor een producent van computerhulpmiddelen voor blinden en slechtzienden is een plan opgesteld voor het miniaturiseren en integreren van braille-cellen in een computer terminal. Het voorstel omvatte een brainstorm-achtige ontwikkelingsfase mbv. derden om concepten te genereren en die vervolgens tot prototypen uit te werken. Het voorstel is betrokken bij verder intern overleg, maar heeft (nog) niet tot concrete akties geleid. • Bedrijfsplan voor het commercialiseren van een bloeddrukmeter.

  Voor een researchinstituut is een plan ontwikkeld om de technische en financiële bedrijfsmogelijkheden in kaart te brengen voor de engineering, produktie en verkoop van een nieuw type bloedrukmeter. Het plan omvatte een finale productdefinitie en (re)design van het bestaande prototype, onderzoek van markt, concurrentie, toeleveranciers, verkoopkanalen, kwaliteit en financiën om een blauwdruk te maken voor een nieuw op te richten bedrijf. Het instituut vond de stap (destijds) echter te groot om de commercialisatie in een nieuw bedrijf al door te zetten. • Technisch Project Manager.

  Voor een producent van keramische elektronica-hybriden is ondersteuning verleend aan de technische directie. Het bedrijf is doorgelicht en voorstellen zijn gedaan om de operationele gang van zaken te verbeteren. Verder werd de invoering van een SMT-produktielijn voorbereid alsmede het MRP-systeem aangepast. Vanwege fincanciële beperkingen werd de consultancy beëindigd. • a.i. Business Unit Manager PCB Assembly en Instrumentation.

  Voor een wereldwijde dienstverlener in electronic manufacturing services (EMS) is de uitgevallen Operations Manager vervangen. De verantwoordelijkheden voor kontinue verbetering van kwaliteit, leveringen en kosten betroffen in eerste instantie alle produktie-activiteiten, produktie-engineering en logistiek (planning, inkoop en distributie). Aangezet door groei is de organisatie opgedeeld in meerdere business units met volledige verantwoordelijkheid voor omzet/winst en klanten, waarvoor additionele programmanagers werden aangesteld. De verdere leiding aan de twee grootste business units is beëindigd met de aanstelling van twee nieuwe business unit managers.

^ omhoog