Ingenieursbureau Novitron Technology Management werd opgericht door ir. Henk Wisselink. Met een elektronica en software achtergrond heeft hij eerder gewerkt als ontwikkelaar en op meerdere managementposities in internationale R&D en Produktie binnen de medisch-elektronische industrie. Daarmee heeft hij een brede kennis en ervaring opgebouwd in de toepassing van hoogwaardige technologieŰn, moderne managementmethoden en organisatie-ontwikkeling. Henk stelt deze capaciteiten sindsdien via Novitron beschikbaar aan bedrijven, die continu aansluiting zoeken bij de verdergaande technologische ontwikkelingen of ook anderszins veranderingen doorvoeren in de interne technische organisatie.
In de industrie concentreren bedrijven zich op hun kernactiviteiten, omdat veel nieuwe technologie te complex en divers wordt om zelf te (blijven) doen. Enerzijds introduceren bestaande bedrijven vernieuwingen via uitbesteding en anderzijds ontstaan op nieuwe technologiegebieden nieuwe flexibele toeleveranciers. Aan weerszijden is geconcentreerde aandacht voor het eigen kennisgebied en kan men met voldoende rendement op de snelle veranderingen reageren.
Bij deze veranderingen ontstaat een groeiende behoefte aan co÷rdinatie van al die specialismen samen met de uiteindelijke producent en zijn klanten. Een snelle time-to-market vereist parallelle ontwikkelingstrajecten. Intensieve samenwerking vereist aanpassingen in de interne organisatie; oude vaardigheden komen te vervallen en zelfsturende teams werken als onderdeel van een multi-site organisatie.

Vaak zijn de grote organisaties nog wel in staat deze ontwikkelingen te volgen en kunnen ze ook, al dan niet via fusies, nieuwe technologie van binnen uit ondersteunen; minder grote organisaties zoeken echter steeds vaker advies en tijdelijke managementcapaciteit om de technologiekloof met de externe expertise te overbruggen en om het samenwerkingsverband projectmatig te co÷rdineren. Zij vinden daarvoor in Novitron een onafhankelijke en kundige partner.

^ omhoog