Novitron is een onafhankelijk ingenieursbureau voor technisch interimmanagement en verbeterprojecten op gebieden van hoogwaardige productontwikkeling en produktie.

Novitron analyseert de wensen van haar klanten en stelt een programma van eisen samen.
Onderzoek naar technische mogelijkheden en overleg met alle betrokken partijen resulteert in een plan van aanpak om het gevraagde “van zand tot klant” te realiseren.

Novitron staat garant voor:
 • Inhoudelijke technische kennis  om mogelijkheden en onmogelijkheden op hun merites te kunnen beoordelen.
 • Technisch-organisatorische ervaring voor het initiëren en begeleiden van
  veranderingsprocessen.
 • Projectmanagement ervaring voor een structurele aanpak van innovaties en het sturen van projecten op:
   
  - Organisatie
   
  - Kwaliteit
   
  - Tijd
   
  - Kosten en
   
  - Informatie.
 • Teamgeest en toewijding.


Novitron betekent:
“Vernieuwende elektronische technologie”.
Geen hoogdravende theorieën, maar een nuchtere en pragmatische aanpak om creativiteit en innovatie af te dwingen.

^ omhoog